Lịch công tác tuần 24 của Lãnh đạo UBND xã năm 2023.docx