• :
  • :
Dự thảo

test

Lĩnh vực: Lĩnh vực

Cơ quan soạn thảo: UBND

Cơ quan thẩm tra: UBND huyện

Ngày bắt đầu: 01/07/2019

Ngày kết thúc: 31/07/2019

Số lượt xem: 76

Góp ý: 0

Phạm vi điểu chỉnh:

ădasd


ádasdsad