• :
  • :
  Tải về
Kế hoạch Phát triển hạ tầng số xã Pờ Y đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Tải về
Kế hoạch Chuyển đổi số xã Pờ Y năm 2023
Tải về
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tải về
KẾ HOẠCH Chuyển đổi số huyện Ngọc Hồi năm 2023
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Tháng trước : 442
Năm 2024 : 2.885
LIÊN KẾT